Doanh thu thuần là gì? Những khái niệm khác trong kinh doanh

Mô tả: Doanh thu thuần là một chỉ số quan trọng mà mỗi doanh nghiệp cần tính toán để đánh giá được tình hình kinh doanh hiện tại của công ty.

Khi tham gia vào hoạt động kinh doanh, bạn cần phải hiểu rõ một số thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực này chẳng hạn doanh thu thuần, lợi nhuận thuần, lợi nhuận sau thuế…để có sự đánh giá đúng nhất và lên kế hoạch cho công việc kinh doanh của mình. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ một số thông tin hữu ích về doanh thu thuần là gì, cũng như một số khái niệm quan trọng khác trong kinh doanh. Đừng bỏ lỡ những thông tin bên dưới nhé!

Doanh thu là gì?

Doanh thu là khoản tiền mà doanh nghiệp thu về từ hoạt động kinh doanh như bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính hay các hoạt động khác của doanh nghiệp. Phân loại doanh thu bao gồm:

Doanh thu bán hàng: là doanh thu mà doanh nghiệp thu về từ việc bán sản phẩm, hàng hóa.

Doanh thu cung cấp dịch vụ: là doanh thu thực hiện các công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng như du lịch, vận tải…

Doanh thu bán hàng nội bộ: là khoản tiền thu được từ việc bán sản phẩm, dịch vụ trong nội bộ doanh nghiệp.

Doanh thu tài chính: tiền cổ tức, lợi nhuận được chia hoặc doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là khoản doanh thu thực mà doanh nghiệp thu về được trong hoạt động kinh doanh, là doanh thu bán sản phẩm dịch vụ và đã trừ đi các khoản thuế phí hay các khoản giảm trừ doanh thu khác.

Doanh thu thuần là một chỉ số rất quan trọng vì nó xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoản thời gian nhất định. Dựa vào chỉ số này, doanh nghiệp sẽ biết được công ty đang hoạt động có hiệu quả hay không, lời hay lỗi nhằm đưa ra những kế hoạch và phương hướng kinh doanh trong thời gian sắp tới. Công thức của doanh thu thuần được tính như sau:

Doanh thu thuần = doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – chiết khấu bán hàng – hàng bán bị trả lại – giảm giá sản phẩm – thuế gián thu

Một số khái niệm liên quan đến doanh thu thuần

Lợi nhuận thuần

Khi tham gia vào hoạt động kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng quan tâm doanh thu và lợi nhuận mà công ty đã thu được trong một khoản thời gian nhất định. Theo đó, lợi nhuận thuần là khoản tiền lời mà mỗi doanh nghiệp đã thu về được từ hoạt động kinh doanh như mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, bạn có công thức tính lợi nhuận thuần như sau:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần của doanh nghiệp – (Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng phát sinh + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế còn được gọi là lợi nhuận ròng, đây là khoản lợi nhuận thực tế mà doanh nghiệp đã thu về được sau khi trừ đi tất cả các khoản phí thuế mà công ty cần đóng.

Nếu bạn muốn tính lợi nhuận sau thuế thì áp dụng công thức sau:

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận thuần – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Biên lợi nhuận gộp

Biên lợi nhuận gộp là một chỉ số quan trong trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chỉ số này thể hiện tiền lời mà công ty kiếm được từ hoạt động kinh doanh của mình. Đây là một chỉ số đo lường giữa giá bán và các chi phí tạo nên sản phẩm (giá vốn), đại diện cho khả năng sinh lời cũng như sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Chưa hết, nếu công ty có biên lợi nhuận gộp càng cao thì khả năng sinh lời của công ty càng tốt. Theo đó, doanh nghiệp có thể dựa theo tiêu chí này để thiết lập chính sách giá và đàm phán mua các chi phí nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm. Công thức tính biên lợi nhuận gộp như sau:

Biên lợi nhuận gộp = doanh thu trừ thuế – chi phí nguyên vật liệu trừ thuế

Tỷ lệ lợi nhuận gộp cận biên = (Lợi nhuận gộp/doanh thu hàng bán)*100%

Thông qua bài viết trên, bạn đã nắm rõ được doanh thu thuần là gì. Qua đó, giúp bạn nắm rõ hơn ý nghĩa của những khái niệm trong kinh doanh, đồng thời dựa vào đó bạn sẽ tính toán và lên kế hoạch phù hợp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong tương lai.