Điểm ưu tiên là gì? Đối tượng xét ưu tiên 2020 như thế nào?

Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2020 cũng đang đến rất gần. Chắc chắn giờ này các bạn học sinh đang tập trung ôn tập cho kỳ thi quyết định này. Bên cạnh đó, điểm ưu tiên cũng là một thông tin quan trọng mà các bạn học sinh cần tham khảo để biết được mình thuộc diện ưu tiên nào và số điểm cộng ra sao. Vậy điểm ưu tiên là gì?

Điểm ưu tiên là gì?

Điểm ưu tiên là điểm cộng vào kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng dành cho học sinh. Điểm ưu tiên sẽ được cộng trực tiếp vào số điểm thực tế của các thí sinh và căn cứ vào điểm đó để xét xem các bạn có thi đỗ vào trường hay không.

Tuy nhiên, không phải tất cả các bạn thí sinh đều có điểm ưu tiên. Điểm này sẽ được cân nhắc và cộng cho các bạn thuộc các diện theo quy định của nhà nước hoặc nằm ở các khu vực được cộng điểm ưu tiên.

Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên tuyển sinh Đại học năm 2020

Điểm ưu tiên theo khu vực

Điểm ưu tiên theo từng khu vực tuyển sinh năm 2020 được phân chia như sau:

Khu vực 1 (KV1): được cộng 0,75 điểm ưu tiên. Khu vực này bao gồm các xã khu vực I, II, III ở vùng dân tộc miền núi theo quy định được áp dụng thời gian học sinh theo học THPT hoặc trung cấp; các xã khó khăn ở vùng hải đảo và bãi ngang ven biển; xã đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Khu vực 2 nông thôn (KV2 – NT) điểm cộng ưu tiên 0,5 điểm. Bao gồm tất cả các địa phương, khu vực không thuộc KV1, KV2 và KV3

Khu vực 2 (KV2): điểm cộng 0,25 điểm. Bao gồm các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh và các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố Trung ương (trừ các địa phương thuộc KV1)

Khu vực 3 (KV3) là khu vực không được cộng điểm. Bao gồm tất cả các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Các thí sinh ở KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên theo khu vực.

Quy định hưởng ưu tiên theo hộ khẩu

Theo quy định, các đối tượng dưới đây sẽ được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:

Học sinh học tập ở các trường phổ thông dân tộc nội trú

Học sinh học ở các trường, lớp dự bị đại học

Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT) trên 18 tháng ở các địa phương thuộc khu vực III và ở các xã có thôn đặc biệt khó khăn ở vùng dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn thuộc hải đảo hoặc các vùng bãi ngang ven biển theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn ở biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135; các thôn xã đặc biệt khó khăn tại địa phương theo quy định của Thủ tướng nếu học THPT hoặc trung cấp tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có tổi thiểu một trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn

Các quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi thi. Đóng quân từ 18 tháng tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy thuộc nào nơi nào có mức ưu tiên cao hơn. Nếu đóng quân từ 18 tháng tại nhiều khu vực khác nhau thì ưu tiên khu vực có thời gian đóng quân dài hơn; nếu đóng quân dưới 18 tháng thì ưu tiên theo khu vực thường trú trước khi nhập ngũ

Quy định về khu vực hưởng ưu tiên

Thí sinh học tập liên tục và tốt nghiệp ở khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Trong trường hợp, thí sinh chuyển trường trong 3 năm học cấp 3 thì ở khu vực nào lâu hơn sẽ hưởng ưu tiên theo khu vực đó

Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực hưởng điểm ưu tiên khác nhau thì tốt nghiệp ở khu vực nào sẽ hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Trên đây là tất cả những thông tin về điểm ưu tiên là gì và các khu vực hưởng điểm ưu tiên cụ thể. Hy vọng rằng, các bạn học sinh hãy tham khảo và nắm rõ điểm ưu tiên của mình ở từng khu vực khác nhau. Cùng với đó, các bạn sẽ có một sự chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới.