Vài nét về tình hình giải quyết việc làm tại Hải Phòng trong năm 2016

Trong năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị quyết XII của Đảng, Hải Phòng vẫn tiếp tục duy trì và tăng trưởng kinh tế – xã hội khá tốt với nhiều chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2015 như tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp, thực hiện vốn đầu tư phát triển, kim ngạch xuất khẩu v.v… Đặc biệt, chỉ số có tỉ lệ tăng cao nhất là kim ngạch xuất khẩu tăng 19,88% so với cùng kỳ năm 2015 (5.174,7 triệu USD so với 3.571 triệu USD), theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong 2 năm gần đây. Một số mặt hàng xuất khẩu tiêu biểu của Hải Phòng là: sản phẩm Plastic, dệt may, giày dép, điện tử, dây điện và cáp điện, hàng thủy sản. thủ công mỹ nghệ.

Hải Phòng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ảnh thoibaokinhdoanh.vn

Trong bối cảnh kinh tế-xã hội ổn định, thị trường lao động Hải Phòng cũng khởi sắc và tạo chuyển biến tích cực.

Theo thống kê, toàn thành phố đã giải quyết cho 54.000 lượt người có việc làm. Tuy tỉ lệ này giảm nhẹ so với 2015 (giảm 3%) nhưng cũng vượt kế hoạch 3,85%.

Trong số này có 52.600 người được giải quyết việc làm trong nước, tăng 3,75% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 97,05% so với cùng kỳ năm 2015. Số 1.400 lượt còn lại nằm trong nhóm xuất khẩu lao động, vượt kế hoạch 7,69% năm 2016 và bằng 93,33% năm 2015.

Tập trung hỗ trợ việc làm người lao động trong nước theo từng nhóm ngành thì nhóm ngành công nghiệp, xây dựng có 19.100 lượt lao động tìm được việc làm, nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp có 14.000 lượt và nhóm ngành dịch vụ là 19.500 lượt.

Các cơ quan chức năng cũng thực hiện được nhiều mục tiêu quan trọng như: Hoàn thành điều tra về cung – cầu lao động năm 2016; cho vay 86 tỷ đồng trong nguồn vốn vay giải quyết việc làm.

Trên 1.720 việc làm mới, đạt 40,47% kế hoạch năm 2016 (4.250 việc làm). Tuy nhiên, chỉ tiêu tạo việc làm mới từ quỹ cho vay giải quyết việc làm lại không đạt kế hoạch do mức vay tối đa để tạo việc làm mới cho 01 lao động được nâng từ 20 triệu đồng lên 50 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2016 các cơ quan liên quan đã tổ chức được 37 phiên trong sàn giao dịch việc làm thành phố (trong đó có 4 phiên lưu động), tăng 1 phiên so với 2015. Tuy nhiên kết quả của các phiên này chưa cao, thấp đáng kể so với 2015.

Cụ thể, tổng lượt doanh nghiệp tham gia là 1.493 lượt, tăng 18,49%. Tổng số lao động tham gia sàn được tư vấn là 76.349 lượt người (giảm nhẹ). Trong số này có 15.968 lượt đăng ký tìm việc và được giới thiệu việc làm, bằng 106,45% so kế hoạch năm nhưng giảm hơn 20% so với 2015. Số lượt trúng tuyển chỉ có 4.897 lượt, giảm gần 10% so với năm 2015.